Да опознаем кандидатите за кмет на район “Източен” – Ерол Садъков от “Браво Пловдив”

За рубриката “Да опознаем районният кмет на Източен”, днес ни отговори на въпросите поредният кандидат от “Браво Пловдив” – Ерол Садъков.

– Каква е вашата мотивация да станете кмет на район Източен и да работите за подобряване на живота на хората там? 

За последните 4 години, като зам.-кмет съм се опитвал да помагам на всички жители от всеки квартал в района . Решихме доста проблеми, но има и много, които в спешен порядък трябва да се вземат мерки в следващия мандат. Искам да продължа и да завърша започнатото. Моята кандидатура  е резултат от труда и доверието на много хора.  Разчитам много на ентусиастите от движение „Браво, Пловдив” , от което аз съм част и които вече показаха с дела, че работят и ще продължават  да работят за подобряване на градската среда, независимо от квартала. 

– Какви са вашите планове и приоритети за развитието на квартал Столипиново и целия район? 

„Столипиново” – там има цялата палитра на проблемите. Първо там обаче трябва да се решат по- належащите, като инфраструктурата , екологията и сградния фонд.  Междублоковите пространства също са много занемарени. 

По отношение на целия район „Източен” зелените площи на първо място. Във всички районни трябва да се обособят нови паркове, градини и зелени пояси. Това освен, че ще са места за игра на децата, така и за отдих на родителите им. В един огромен парк може да се превърнат казармите в „Гладно поле”. В новия ОУП е предвидено именно това. Все пак трябва да се реши въпроса със собствеността на военните имоти.

В квартали като „Каменица” проблемите са свързани с инфраструктурата – стари тротоари, улици, липса на паркоместа. Въпреки инвестициите по „Региони в растеж”, те са само част от нуждата от нова инфраструктура в този квартал и съседните. В „Изгрев” нещата стоят по същия начин.  Там особено внимание трябва да се обърне и на междублоковите пространства, които не са в добро състояние.

– Как ще се справите с социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправен квартал Столипиново? 

Първата стъпка ще бъде да сформирам екип от експерти в различни области. След това ще проведем срещи във всеки микрорайон и ще набележим най- належащите проблеми , стъпки и срокове за тяхното решаване.  Не е лесна задача, но не е и невъзможна. 

Какви са вашите предложения за подобряване на образованието, здравеопазването и инфраструктурата в района?

Достъпът до  образование и качествено здравеопазване, включително и редовна  профилактика  са сред приоритетите ми. 

Много е важно децата да бъдат обхванати на 100% от образователната система . Трябва да се работи активно с родителите . Необходима е и специална програма, която да подпомага семействата с ученици, които имат финансови затруднения.  

Лошата и занемарена с години инфраструктура  е сред най- наболелите проблеми на Столипиново. Липсват зелени площи, липсват детски площадки,  липсват сцена за културни мероприятия и спортни съоръжения.  Всичко това може да бъде реализирано през различни национални и европейски проекти. 

Социализацията на брега на река Марица е един от основните приоритети на „Браво, Пловдив”.  И това се отнася за целия бряг в рамките на града. 

 – Как ще насърчите участието на гражданите и обществените организации в процеса на вземане на решения и управление на района?

Едно управление може да бъде успешно само при активен и ежедневен диалог с гражданите. Аз и моят екип ще работим в тясно сътрудничество с компетентни неправителствени организации.  За съжаление далеч не всички пари, които минават през неправителствени организации, стигат до хората в Столипиново. Ще водим постоянен диалог с гражданите през регулярни срещи по райони и допитвания по важни за кварталите въпроси. 

 – Как планирате да се справите с проблема с боклука и каква стратегия ще приложите, за да подобрите състоянието на чистотата и хигиената в квартал Столипиново? 

Искат се много усилия, за да се превъзмогне този проблем – от по-сериозна работа на Община Пловдив, до дейното участие на хората в квартала да не допускат замърсяване.  Да, контейнерите там недостигат, но това не е единственият проблем с боклуците. 

Самите хора в района трябва да не допускат да се мърси на улицата, пред блока, в междублоковото пространство. Смятам, че като кмет на район „Източен” мога да бъда медиатор  в този процес, като се създадат работни групи с представители на местните общности. Също така да се засили контрола и да има санкции за хората, които изхвърлят строителни отпадъци, както от квартала, така и от другите точки на града.

– С какви мерки ще подкрепите реновацията и подобряването на Жилфонд апартаментите, за да осигурите достойно и сигурно жилище на техните обитатели? 

Блоковете, в които се намират жилищата от общинския фонд, задължително трябва да се отводнят и обследват конструктивно. Не бива да се забравя, че тези апартаменти са на Община Пловдив, а хората, които живеят в тях си плащат наема. Общината трябва да се прояви като добър стопанин и да вземе адекватни мерки за тях. След като това се случи и се види, че няма проблем с жилищните сгради, може да се продадат на наемателите на преференциални цени. Така ангажимента на Общината ще отпадне, от друга страна хората сами ще поддържат  жилищата си.

Запознат съм с проблемите на квартал „Столипиново” повече от всеки друг кандидат, защото всеки ден съм тук, в квартала. Познавам хората, познавам проблемите им. Софийските  партийни централи няма да решат проблемите на жителите на квартала.  Моят апел към тях е да си изберат знаещ и можещ човек, на когото да имат доверие и да са сигурни , че той ще им вдигне телефона по всяко време на денонощието и ще бъде готов да ги изслуша по всеки един проблем. 

Надявам се всички тези хора да ми се доверят и да ме подкрепят за кмет на район „Източен”.  Също съм в листата и за общински съветници на „Браво , Пловдив” 

Един коментар

  1. […] Нека припомним, кои бяха кандидатите, които по-рано представихме на наште читатели”1 . Борислав Матеев от ПП/ДБ с бюлетина 662. Яшар Асан от ДПС с бюлетина 573. Ерол Садъков от Браво,Пловдив с бюлетина 36 […]

Leave a Reply