Да опознаем, кандидатите за кмет на район “Източен” – Борислав Матеев(ПП/ДБ)

За рубриката “Да опознаем районния кмет на Източен“. Изпратихме на почти всички кандидати въпросите, с които успяхме да се свържем. Голяма част от тях все още не са потвърдили, дали ще ни отговорят. Следващият кандидат, който ни отговори е доктор Борислав Матеев от ПП/ДБ.

Борислав Матеев е клиничен ембриолог по професия, университетски преподавател и ръководител на научна лаборатория в клиника за асистирана репродукция в Пловдив. Има дългогодишен опит в сферата на репродуктивните биотехнологии и здравния мениджмънт. Съветник на министъра на труда и социалната политика, както и на министъра на здравеопазването в последните редовни кабинети. 

Роден и израснал в Пловдив. Баща е на четиригодишен син и семейството и дългогодишните му приятели са причината да се счита за щастлив и успял човек. Говори немски и английски език.

– Каква е вашата мотивация да станете кмет на район Източен и да работите за подобряване на живота на хората там?

Когато погледнем картата на Пловдив, веднага се набива на очи, че район „Източен“ има много специфично разположение в града, тъй като едновременно е и в широката централна част и в периферията, която е  пък е граничеща с реката. Ако не съм от Пловдив и не съм наясно с града ни, гледайки така картата, бих си помислил, че това трябва да е най-доброто място и квартал в Пловдив. В действителност знаем, че това не е. Истината е, че до момента не е използван големият потенциал на този район и възможностите, които той има. А те са големи, както в географско, така и в мултикултурно отношение. И прилагането на тези големи възможности могат да направят този район наистина хубаво и приятно място за живеене, работа и отглеждане на деца и семейсто. Не е редно да прахосваме такива възможности за развитието на район „Източен“, за жителите му и за децата, които са бъдещето на нашето общество. Това е и моята мотивация да се кандидатирам за кмет на район „Източен“ от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Проблемите там могат да бъдат решени, ако хората ми гласуват доверие за районен кмет. 

 -Какви са вашите планове и приоритети за развитието на квартал „Столипиново“ и целия район? 

Този въпрос може да е тема на голямо интервю, но ще се опитам да Ви отговоря кратко. Основните приоритети в моята програма за развитието на квартал „Столипиново“ са подобряване на чистотата и инфраструктурата (улична, сградна, обособени паркови и социални пространства), достъп до качествено здравеопазване, включително и специални програми за профилактика. Те ще бъдат разработени на базата на опита и добрите практики на сдружение „Лекари на света“ в други градове на страната, като например Сливен. Основен мой приоритет ще бъде образованието и ограмотяването на хората, отвъд настоящите успешни или по-скоро неуспешни модели. Много е важно децата да бъдат обхванати на 100% от образователната система, което изисква много работа, свързана с убеждаването на родителите да ги пускат на училище. Ще предвидим и специална програма, която да подпомага семействата с ученици, за да могат те наистина да ходят с желание и удоволствие в час.
Ще се мисли за преквалификация и преориентация и за родителите, които имат нужда, защото ще е трудно да се убедят голяма част родители, които също са преминали през същата не добра политика за НЕинтеграция в образованието. Този модел се практикува с чужденците в западна Европа за да навлизат по лесно към пазара на труда, а финансирането става по европейските програми за финансиране без да засяга местният бюджет.

Как ще се справите със социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправен квартал Столипиново? 

Честният отговор е: трудно. Но веднага трябва да добавя – колкото и трудно да е, за мен няма невъзможни неща. Приоритетите трябва да се изпълняват, а не само да се комуникират по време на предизборна кампания. Ще се справя със социалните и икономическите предизвикателства с много работа, и на първо място – с вслушване в гласа на хората, защото е важно проблемите на хората да бъдат чути и заедно с тях да ги решаваме, като в същото време използваме  рационално наличните ресурси. Винаги съм твърдял, че качеството ни на живот зависи от отношението ни към нас самите – към здравето ни, към образованието ни и към възможностите за бизнес и иновации. Има много наши съграждани, които живеят в чужбина, трябва да се вслушаме в техния опит и познания. И когато има добри идеи и примери, да ги реализираме с общи усилия и тук. 
Ако бъда избран за кмет на район „Източен“, ще имам всеки ден приемни часове за граждани, за да съм близо до техните проблеми и идеи, които ще направят района не само по-добър за живеене, но ще е и достатъчно привлекателен за потенциални инвеститори. 

– Какви са вашите предложения за подобряване на образованието, здравеопазването и инфраструктурата в района? 

Имаме конкретни идеи в това отношение, от обособяването на „здравна къща“, която със съдействието на Община Пловдив да предоставя определен набор от безплатни медицински услуги. Както казах преди малко – ще наблегнем и на профилактичните програми, защото именно по този начин можем да предотвратим сериозни заболявания сред населението. 
По отношение на образованието, очевидно е, че досегашните прктики не сработват в оптимална степен. Имаме анализ на ситуацията и конкрети предложения, които да позволят реализирането на няколко социални и образователни проекта, използвайки възможностите на европейско и международно финансиране. Всичко това ще бъде съобразено с локалните нужди и специфики. Аз и моят екип ще работим в тясно сътрудничество с компетентни неправителствени организации, но ще търсим активно и компетентното мнение на Регионалното управление на образованието.

По отношение на инфраструктурата, приоритет са ремонт на улиците и тротоарите, изграждането на нови, обособяване на адекватни зелени площи за отдих на гражданите и забавления за децата. Също така ще създадем и нови места за социални и културни дейности, където жителите на района да комуникират помежду си, и да имат условията да развиват своите таланти. Това са неща, които задължително трябва да се случат, защото обективно погледнато те ще променят визията и живота в района. 
Отвъд това, трябва да призная, че мой личен приоритет и амбиция, е да се реализират административните и финансови възможности за ремонт на стадиона. Това е място, където трябва да кипи живот и да се използва приоритетно, системно и целенасочено за и от децата. Ще се използват всички възможности по отношение на финансиране и материално обезпечаване на проекти, които са ангажирани с адекватна култивация и социализация на естетсвената връзка на реката с квартала.

– Как ще насърчите участието на гражданите и обществените организации в процеса на вземане на решения и управление на района? 

Едно от първите действия ще бъде формирането на граждански съвет от проактивни граждани, с компетенции в различни сфери, които да осигурят двустранна и обективна комуникация между администрацията и общността. Идеята е да се провеждат регулярни срещи, на които да се обсъждат актуалните и най-належащи проблеми в квартала, да се коментират предлаганите решения. Аз от своя страна гарантирам, че ще има последваща обратна връзка за процесите по работа и решаване на съответните проблеми.

– Как планирате да се справите с проблема с боклука и каква стратегия ще приложите, за да подобрите състоянието на чистотата и хигиената в квартал Столипиново? 

Има добри практики и предложения именно от общностите в квартала, които са показали, че при адекватна и пълноценна подкрепа от страна на администрацията, този проблем може да намери разрешение. На първо място увеличаване броя на контейнерите за събиране на смет, до брой и локации, които са наистина нужни и необходими. Ще наложим механизъм на контрол и превенция срещу образуването на нерегламентирани и нелегални депа за отпдъци. Това са първите две стъпки, чийто краткосрочен ефект ще можем да установим бързо и чието развитие и оптимизиране може да бъде адаптирано според това как работят или не.
Подобряването на инфраструктурата, създаването на нови паркове, всичко това може да рефлектира адекватно и в решаването на проблемите с боклука. Защото жителите вече ще имат една по-красива среда, а това със сигурност ще ги мотивира да са активни защитници на чистотата в района. 

– С какви мерки ще подкрепите реновацията и подобряването на Жилфонд апартаментите, за да осигурите достойно и сигурно жилище на техните обитатели

Две неща: силно, рационално и добронамерено междуведомствено сътрудничество, което е необходимо по отношение на логистичните процеси за реновация и подобряване. На второ място, както вече многократно споменах, реализация на възможностите за финансиране на съответните проекти, като това не трябва да са само от бюджетнинте средства на града. Има достатъчно възможности, които трябва да бъдат оползотворени адекватно и навреме.
Накрая искам да уверя жителите на район „Източен“ – готов съм да работя денонощно, за да бъдат решени всички проблеми там и този район да бъде един от най-предпочитаните в града. Трудна задача, но не и невъзможна, още повече, когато имаме работещи идеи и силен екип до мен. 
Надявам се хората да изберат новото начало за район „Източен“, с мен доктор Борислав Матеев!

Един коментар

  1. […] които по-рано представихме на наште читатели”1 . Борислав Матеев от ПП/ДБ с бюлетина 662. Яшар Асан от ДПС с бюлетина 573. Ерол Садъков от […]

Leave a Reply