МВР разкри за гасенето на боклуците в Столипиново

МВР разкри за гасенето
на боклуците в Столипиново

В резултат на запитване, изпратено от медията ни до Министерството на вътрешните работи, стана ясно, че от януари до края на септември тази година са извършени няколко интервенции за гасене на запалени боклуци в квартал Столипиново. Запитването целеше да установи броя на сигналите, на които са се отзовали служителите на МВР, за да потушат опасните пожари.

Отговорът, предоставен от Министерството на вътрешните работи, разкри, че през същия период са били регистрирани общо 184 сигнала за запалени боклуци в Столипиново. Служителите на 04 РПБЗН-ПЛОВДИВ към МВР са се отзовали на всички тези сигнали. Добре е да се отбележи, че пожарите през юли и август на които са се отзовали пожарникарите са над 100, което доказва и периода на нередовното им извозване от ОП”Чистота”. Точно през този период общината най-много си прави медиен ПР с боклуците в Столипиново.

Важно е да се отбележи, че този брой сигнали се отнася само за ситуации, свързани с гасене на запалени боклуци и не включва другите посещения, направени от служителите на МВР в квартала през този период.

Този отговор от Министерството на вътрешните работи предоставя ясен обзор на интензивната работа на техните екипи, насочена към поддържане на безопасността и предотвратяване на пожари в Столипиново.

Добре е да се отбележи, че жтелите на квартала сами си палиха боклуците, защото макар и да се твърди от общината, че отпадъците се извозват 365 на година от квартала, медията ни опровергава това с доказателства, които все още могат да се докажат със снимков материал.

Leave a Reply