Анкета в Столипиново: Кое училище според Вас…?

Честит първи учебен ден на учениците от квартала! Пожелаваме ви да се учите старателно и да бъдете едно по-образовано ново поколение! В тази връзка през месец май във фейсбук групата “ЖИТЕЛИ на СТОЛИПИНОВО” се проведе анкета във връзка с качството на обучение в кварталните училища.

Администратор на групата публикува анкета със следния въпрос:

Кое училище според ВАС обучава децата ни по качествено в СТОЛИПИНОВО?

Причината за публикация на анкетата е,че завършилите (дипломирани) деца в квартал Столипиново биват дипломирани с добри, а дори и с отлични оценки, но повечето от тях не владеят поне средно добре българския език.

Това е проблем от десетилетия насам и никоя институция не се заема с него, а напротив, столипиновците биват обвинявани и третирани, като 2-ро, 3-то качество хора. Биват обиждани заради неграмотността им.

Според местното сдружение “Жители на Столипиново”, това е престъпление над човечеството, геноцид. Ако желаеш да унищожиш някои народ, то е достатъчно да ги оставиш неграмотни. Това поколение няма да прогресира, както и винаги ще е под командата на обучения. Мълчанието на институциите е видимо съгласие с това престъпление.

Училищата и институциите обвиняват родителите, че не са влагали труд да интегрират и обучават децата си, но в същото време, забравят или се правят на лисици, че родителите на тези деца са предишното поколение, които са били също жертви на учището. Какво могат те да научат децата си днес?

Чрез тази статия отправяме искане към МОН, Агенция за закрила на детето, Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ, Министерството на Просветата, Комисия за защита от дискриминация и до всички парламентарни групи, да се заемат с този немалък проблем, като в близко бъдеще ще подадем и официален сигнал до компетентните институции.

Анкета проведена през месец май 2020 във фейсбук групата “ЖИТЕЛИ на СТОЛИПИНОВО”

Автор: Абдулсамед ВЕЛИ

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply