Столипиново по време на пандемия: Проучване

Миналата седмица излезе проучване за кв. Столипиново, за полицейската и икономическата блокада, която преживяхме през тези два месеца. Проучването “Извънредното положение в големите малцинствени квартали” на фондацията “Институт за правни инициативи” много добре обобщава живота в Столипиново по време на Пандемия и обръща специално внимание на наще проблеми, допитва се до съкварталците ни и изслушва болките ни.

Един от колегите ни реагира: “Много професионално написано. Но всъщност това е самата истина и може би за това статията те поглъща.”

Докладът достига до съществените факти, които засилиха общественото разделение установено от години насам. Ето най-важните заключения, получени от анкета в квартала ни:

  • Хората бяха масово подложени на унижения и тормоз от полицията.
  • Бяха доведени до ръба на физическото оцеляване.

Другото важно заключение след вникване в нашият живот във връзка със солидарността, която и ние показахме и разчухме в квартала:

  • “Едновремрнно с това пандемичната кризата отключи неподозирани ресурси за развитие вътре в самата общност.”

Мобилизацията и солидарността, които показхме сред наще съкварталци и пребиваващи в Европа, авторът нарича “разцвет”.

Накрая в доклада се стига и до извода, че мерките срещу пандемията са използвани от държавните институции като инструмент за наказване на малцинствата, а не за “гарантирантиране на живота и здравето на гражданите в България”. С тези заключения се приканва към смяна на подхода, за да може да се минимизират обществените щети, които наблюдавахме в София и Ямбол.

Свързахме се с автора на проучването, д-р Н.Венков, който ни разказа, че по негова информация докладът ще бъде изпратен до различни министерства и институции, и той се надява да се вслушат.

Ние от filibeliler.еu напълно подкряпаме изводите на този доклад, надявайки се, че преди намесата на всякакви драстични мерки и заповеди засягащи общественият живот властите ще се допитват към такива професионалисти.

Прочетете тук целия доклад: “Извънредното положение в големите малцинствени квартали, 13 март – 13 май 2020 г.”

Автор: Исмаил Шериф
Заглавна снимка от ТрафикНюз.

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply