Аташе на българското посолство на среща със Столипиновци в Дуисбург

Среща с Българския Трудов Аташе: Възможност за Емигрантите да Разговарят за Трудовите Си Права в Германия.

Днес, в 18:30 ч., в Дуисбург-Марксло, е възможност за българските емигранти в Германия да се срещнат със социалния и трудов аташе на българското посолство в Берлин. Събитието предоставя уникална възможност за сънародниците ни да разговарят и се консултират по въпроси, свързани с трудовите им права и социалните услуги в страната, съобщи наш кореспондент от Германия.

На срещата, участниците ще имат възможността да повдигнат въпроси, свързани с трудовите си договори, нарушения от страна на работодателите, заплащане, условия на труд и други аспекти на техния професионален живот в Германия. Освен това, ще се обсъждат и въпроси, свързани с достъпа до социални помощи и услуги, които са от значение за българските емигранти.

Този инициативен форум представлява възможността за общността да се обедини и да изрази своите интереси и загрижености пред лицето на българската дипломация в Германия. Всички сънародници са канени да се присъединят и да поставят важните въпроси, които заслужават внимание.

Не пропускайте тази възможност за активно участие в обсъждането на вашия трудов статус и социални права в Германия. Вашият глас има значение, и тази среща предоставя платформа за неговото изразяване.

Адрес на събитието:

Jugend und Kulturverien, Kaiser – Wilhelm – Straße 284, 47269 Duisburg

Leave a Reply