Шампиони по футбол в Столипиново за 2020

Сдружение “ЖИТЕЛИ на СТОЛИПИНОВО” организира футболен турнир в квартал Столипиново.

На 05.05.2020 година, след повече от 30 години новорегистрираното сдружение “Жители на Столипиново” възобновиха футболното първенство, което се провеждаше преди десетилетия, само че този път състезателите бяха членове на местните месчиди, като купата бе вдигната на високо от “СЕПЕТЧИЛЕР”.

Втори бяха “Софилер”

Всички отбори бяха наградени с грамоти, които ще бъдат накичени по стените на самите молитвени домове.

Вечерта на хладно състезателите хапнаха и курбан с дроб-сарма, почерпени пак от организаторите.

Самото финансиране беше от създателите на сдружението, както и малка част от физическо лице, пожелало анонимност.

Автор: Абдулсамед Вели
Снимки: Исмаил Шериф

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply