Столипиново: Изисквания за Нормален Живот и Въздействие на Инициативен Комитет

Снимка: Filibeliler.com

Вчера, “Инициативният комитет на бедстващите в квартал Столипиново” внесе подписка в Община Пловдив, съдържаща искания за подобрение на условията на живот в района. Тази инициатива получи голямо подкрепление от стотици местни жители, които, въпреки редовните си плащания на наеми, данъци и такси, все още страдат от сериозни проблеми, които са недопустими в съвременно общество.

Едно от основните искания на жителите на Столипиново е да имат достъп до питейна вода. Забележително е, че вода изтича по улиците на квартала, вместо да достигне до домовете на жителите. Това е дългогодишен сериозен пропуск в инфраструктурата, който се нуждае от незабавно внимание и решение.

Освен проблема с водата, жителите на Столипиново страдат и от липсата на подходящо почистване на уличните и междублоковите пространства. Тяхната канализация не функционира, както трябва и често прелива като река, представлявайки сериозен риск за здравето и хигиената на местните жители.

Инициативният комитет на бедстващите в Столипиново” напомня на кмета, областния управител и министъра на регионалното развитие и благоустройството, че проблемите в Столипиново са реални и неотложни. Те призовават за по-голямо внимание и действия, които да направят възможен нормалния европейски живот за всички жители на квартала.

В заключение, Инициативният комитет на бедстващите изтъква важността на внимание към тези проблеми и призовава за сътрудничество със съответните органи, за да се постигне значително подобрение в живота на местните жители в Столипиново. Те изразяват надежда, че техният глас ще бъде чут и че бъдещето на квартала ще бъде светло и благоприятно за всички.

Leave a Reply