Култура

В сътрудничество с Дуварколектив.

Очаквайте скоро…

Ще създадем тази страница заедно.

Дуварколектив – група за изкуство на съпричастието, с няколкогодишна практика в кв. Столипиново, Пловдив. Художник, антрополог и местни семейства.