Министерство на труда и социалната политика напомня, че ПОВЕЧЕ ОТ 26 хил. ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

снимка от публичното пространство

Знаете ли, че в България също се подпомагат хора в крайна нужда?

Ако не сте наясно за какво става въпрос ще ви споделя публикация на Министерството на труда и социалната политика. Дали хората по етническите квартали са запознати с тази помощ?.. Или нашият град не е в списъка?

Правителството е отпуснало 14,2 млн. лв. за справяне с последствията от COVID-19
През октомври програмата е взела наградата „Достъп до добра храна“ в категория „Държавна политика“. Само не е ясно, тази награда от кого се дава и на какъв принцип?.

Над 26 200 нуждаещи се от 189 общини и райони в страната щяли да получават топъл обяд до края на годината по програма „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация“. От публикацията на министерството, не става ясно, как и по какъв начин и принцип са избрани тези хора, също така не е разяснено, ако има хора отговарящи на изискванията, които щели да получават топъл обяд са били хора с намалени доходи докато са под карантина, самотно живеещи възрастни над 65 г., както и лица в невъзможност да се самообслужват поради трайно увреждане или в резултат на заболяване.

Във всеки работен ден включените(незнайно как) в програмата ще получават в дома си супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично – и десерт, се казва още от министерството.

Отделно от това, до края на годината от топла храна ще можели да се възползват и още 4 141 лица в неравностойно положение по програма „Обществени трапезарии“, която е с бюджет 3,2 млн. лв. Такива в момента функционирали в 42 общини в страната. Продължава и възможността за ползване на патронажна грижа, чрез която хората може да получават храна и лекарства в домовете си, както и да делегират извършването на някои административни услуги на екипите към съответните общини.

Leave a Reply