Условна присъда за опит за умишлено убийство в Столипиново

Пловдивският окръжен съд осъди на 3 г. условно с 5 г. изпитателен срок мъж от “Столипиново” за опит за умишлено убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Пловдивският окръжен съд призна за виновен подсъдимия по НОХД№1221/2022 С. К. в това, че на 21.12.2019 г. в Пловдив при превишаване пределите на неизбежната отбрана е направил опит умишлено да умъртви Б.В., поради което и на основание чл. 119 вр. чл.115 вр.чл.18 ал.1 вр. чл.54 от НК го осъди на 3 години лишаване от свобода, като го призна за невинен да е извършил по-тежко наказуемо престъпление–опит за убийство, и на основание чл.304 от НПК го оправда по предявеното му обвинение по чл.115 вр.чл.18 ал.1 от НК.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК Окръжният съд отложи изтърпяването на горното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 5 години и на основание чл.67 ал.3 от НК постанови през време на изпитателния срок подсъдимият С. К. да изпълнява пробационна мярка по чл.42б ал.2 т.2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Със същата присъда подсъдимият С.К. е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Б. В. сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от горното престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.12.2019 г. до окончателното й изплащане

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Източник: Пловдив 24

Leave a Reply