Община Пловдив стартира програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

Община Пловдив стартира целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията на града. Ще бъде осигурена топла храна на 250 лица от целевите групи, която ще бъде доставяна до дома на потребителите. Програмата се реализира в периода 01.05. – 19.06.2020 г. Община Пловдив е една от първите, която изготви проект по тази програма и получи одобрение за отпускане на средства.

По програмата могат да кандидатстват следните целеви групи:

• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина –  при подадени данни от РЗИ.

• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната

• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Записвания и сигнали за граждани от целевите групи, можете да подавате на телефона на дирекция „Социални дейности“ – 032/ 623 714

Автор: Гл. Редактор Абдул Самед ВЕЛИ

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply