Погледнете нещата извън политическия фанатизъм

Не гледайте на всичко през очите на политическата партия, за която сте гласували.
Понякога се опитвайте да видите отвън.

Защото гледането на всеки проблем от политическа гледна точка притъпява съвестта. Фанатизмът е най-голямата пречка да видим истината …

За да се промени квартала ни, трябва сами да предприемаме действия, без да искаме или надяваме на политическа подкрепа.

Мислете ли, че хората, които са изградили, построили и конструирали света преди нас са се надявали на политици или политически партии?…

  • Аз мисля, че “НЕ”!

А и вижте, каквото са построили преди векове, все още са здрави, дори и не възможни да разгадаят кое, как и по какъв начин са ги построили.

Крайно време е да се помъчим и ние да се опитаме да изградим бъдещето на нашите деца и внуци, дори и да не използваме метода на първобитните.

Време е да използваме съвременната технология и знания и да изградим по – добро бъдеще, като обучим децата си.

Абдулсамед Вели

Leave a Reply