“Дискриминация извън категориите” в Дуисбург/Германия

Източноевропейски имигранти в Дуисбург търсят справедливост и равнопоставено третиране

Университетът Дуисбург-Есен, съвместно с организациите “Stolipinovo in Europa” и “Solidarische Gesellschaft der Vielen,” се заемат с изследване на неравнопоставеното третиране на мигрантите, особено на източноевропейските имигранти, в градските социални пространства на Дуисбург.

Проектът, наречен “Дискриминация извън категориите“, е на път да освети проблемите, с които се сблъскват мигрантите и да предложи решения в търсене на по-справедливи условия.

Съвместно с финансирането от Федералната агенция за борба с дискриминацията (Antidiskriminierungsstelle des Bundes), проектът има за цел да подпомогне мигрантите, осигурявайки им социално консултиране в кварталите Марксло и Хохфелд в Дуисбург. Тази услуга им предоставя необходимата подкрепа и съвети по въпроси, като трудови и социални права, търсене на работа и решаване на проблеми с работодателите.

Проектът не само предоставя конкретна помощ на мигрантите, но и цели да събере информация и данни за техните преживявания и притеснения. Чрез анонимизиране на информацията, събрана по време на социалното консултиране и интервютата, учените се стремят да научат повече за условията на живот и работа на мигрантите от Източна Европа. Тази информация ще бъде използвана за подобряване на отношението с властите и работодателите, както и за повишаване на осведомеността на обществото за мигрантите и техните проблеми.

Проектът “Дискриминация извън категориите” носи в себе си надежда за по-справедливи общностни отношения и равнопоставено третиране на мигрантите. Макар че това е краткосрочен проект, той е важна стъпка в дългосрочното усилие да се бори с дискриминацията и да се подобрят условията на живот и работа на хората от Източна Европа в Дуисбург.

Ако сте мигрант и имате притеснения или нужда от подкрепа, можете да се възползвате от услугите на социалното консултиране, предоставяни в рамките на проекта. Вашите данни ще бъдат събрани анонимно и с грижа за вашата поверителност, съобщиха от асоциацията.

Проектът “Дискриминация извън категориите” се разглежда, като важна стъпка към справедливи и равнопоставени общностни отношения, където всеки един има право на сигурност и равнопоставено третиране.

Leave a Reply