Промяна на поведението ни: Защо изхвърляме боклук на пода?

Разбира се, ситуацията не е по-различна и в Европа: сигурен съм, че можете да намерите подобни квартали и в по цивилизованите западно европейски страни. Тези отвратително изглеждащи отпадъци са вредни за природата и за самото човечество. И всеки боклук е токсичен за природата, дори и фасовете по улуците на които не се обръща толкова внимание.

Дори когато отидете в някой от нашите красиви природни паркове със семейството си, тези боклуци няма да ви напуснат. Наведете глава за момент, докато се лутате из нашите оживени улици, дори и в най-чистия район на града и ние се натъкваме на тези боклуци на всяка крачка. Накъдето и да погледнете, отдясно, отляво, виждаме как хората хвърлят боклука си на земята, щом свършат цигарите си. Дори когато шофирате по пътя, виждате как някой отваря прозореца и хвърля фас от цигара на пътя. Когато отиваме в нашите дълбоки сини морета, за да плуваме, нашите плажове и дори нашето море са се напълнили с този боклук.

Добре, но защо хората правят това?

Може да си помислите, че това са гадни хора, които не се интересуват ни най-малко от другите хора и Земята. Но разбира се това не е вярно. Не всеки, който хвърля боклука на земята, е чудовище. Тези хора може дори да са около вас, дори във вашето семейство. Възможно е да се обобщи въпросът: “Защо хората се занимават с откровено лошо поведение? Ако не са егоистични същества, които не се интересуват от никого, освен за себе си, каква е причината за тяхното поведение? И по-важното, как можем да го решим?”

Стигане до корените на проблема…

В примера за отпадъци , когато стигнете до корена на проблема, ще откриете, че това е проблем със знанието и поведението. За съжаление причините за човешкото поведение са доста сложни, особено когато го погледнете на база население. Конкретен човек може да не се интересува от околната среда, но когато хиляди от тях го правят, не е възможно да се обясни с просто грижа или нехаене. Така че нека започнем на индивидуална основа и да разгледаме, както възможните причини, така и потенциалните решения.

Помислете за един герой „Мехмет“: нека Мехмет бъде някой, който пуши през цялото време и всеки път хвърля боклука си на пода. Защо този Мехмет е такъв?

Възможност 1: Транстеоретичен модел и липса на информираност

Една от възможностите е следната: може би, когато Мехмет за първи път започна да пуши, той видя другите си приятели да хвърлят боклука си на пода и никога не се запита защо?! Точно както другите му приятели не го подлагаха на съмнение… В този случай ние казваме: „ Мехмет не осъзнава, че хвърлянето на боклука от цигари на земята е проблем“.

Така нареченият транстеоретичен модел, една от теориите за промяна на поведението, го нарича “период на предварително намерение”. С други думи, Мехмет, дори няма намерение да променя поведението си. В този случай трябва да увеличим информираността на Мехмет. Кампаниите в социалните медии и подобни визуални произведения, заснети с използване на хора, подобни на хора, които проявяват проблемно поведение като Мехмет, тоест чрез използване на модели за подражание, могат да повишат такава информираност и да поставят хората във „фазата на намеренията“. Така може да се достигне до фази, като вземане на решения, предприемане на действия и поддържане на новото поведение, които се предвиждат от теорията.

Възможност 2: Теория на социалното познание и фактори на въздействие

Нека разгледаме друга възможност: Мехмет може да е наясно, че поведението му е проблем, но по време на разговор обаче някой от приятелите му или авторитетна фигура, като баща му може погрешно да е казал, че така или иначе, на всякъде из квартала всеки изхвърля около контейнерите и общината е длъжна да ги събира от там. Следователно Мехмет може да вярва, че поведението му не е грешно. В този случай информацията, с която разполага Мехмет, е грешна.

Теорията на социалното познание разглежда поотделно факторите на околната среда и индивидуалните фактори, които влияят на поведението. Това, което се случва тук в Столипиново, е, че социалните фактори, един от факторите на околната среда, имат подвеждащ ефект. Промяната на този фактор, който пряко влияе върху поведението на Мехмет, е най-важната стъпка към промяната на Мехмет. Единственият начин да поправите това е да увеличите познанията за Мехмет и неговото обкръжение.

В този момент влиза в игра въпросът за образованието, което има силата да повлияе на личните фактори и предоставянето на точна информация на хората още от ранна възраст. Това се случва чрез популярни платформи като Facebook, Tik-Tok и най-вече медиите, които вместо да пишат статии, че общината работи, но проблемни са хората. Медиите са една от най-големите фактори за промяна на поведението на хората. Например, трябва да се обясни също, че изхвърлянето на боклуци със завързан чувал и не завързан чувал играят важна роля за околната среда, защото съдържа голямо количество синтетични химикали и тези вещества са токсични за природата и при развързан чувал, тези вредни вещества се разпространяват по-бързо.

Възможност 3: Рационална теория на поведението и целеви съобщения

Друга възможност е Мехмет да е наясно с проблема, но за него този проблем е толкова незначителен, че не вижда нужда да променя поведението си. В крайна сметка, докато хиляди хора хвърлят на земята, няма значение дали Мехмет ги е хвърлил или не, нали?

В такъв случай може да се каже, че Мехмет има липса на мотивация и неговото решение е да повиши мотивацията си. Според теорията за рационалното поведение нашите нагласи и отношение към събития определят нашето поведение. Един от най-ефективните начини за промяна на вярата или отношението на човек е чрез персонализирани съобщения, наречени „целеви съобщения“.

Например, Мехмет може да се възхищава на планиснския живот. Следователно може да е мотивация за Мехмет да говори за това как тежките метали, никотинът и други канцерогенни химикали в цигарените фасове причиняват голяма вреда. Всичко това може да започне още от ранна училищна възраст.

Възможност 4: Обосновани извинения и индивидуална компетентност

Разбира се, Мехмет може да има свои собствени извинения. Може би Мехмет не би хвърлил боклука на земята през живота си, но общината, не си върши достатъчно задълженията. За да има промяна в поведението на Мехмет, точно тук играе най-важната роля общината, като започне да събира и поддържа чисто и тротоарите, и между блоковите пространства. Тоест, когато Мехмет види, че на всякъде около него е чисто, следователно, колкото и намерение да има Мехмет да си изхвърли боклука на земята, той ще се откаже, защото ще знае, че неговият боклук ще бъде забелязан. В този случай казваме, че Мехмет се нуждае от подкрепяща среда.
Казахме го малко цинично, но в такива случаи огромна тежест пада върху държавните институции. Осигуряването на чиста и годна околна среда по улиците, значително намалява лошото поведение и на Мехмет.

Въпреки това, според поведенческите модели, е погрешно да се хвърли изцяло натоварването върху общината или върху общноста. Това се нарича „индивидуална компетентност“ в много поведенчески модели. Тъй като Мехмет вярва, че не може да реши проблема, който излага, той хвърля тежестта върху другите.

Възможност 5: Небрежност и санкции

Последният вариант е Мехмет да разбере напълно проблема, но да не го интересува ни най-малко. Така че се връщаме към създанието без глава в началото. Много е лесно да се мисли за това. Затова го запазихме за последно. Този извод не трябва да се прави, без да се елиминират всички други възможности. И повечето хора не попадат в тази категория и излагането на някои от нещата, които току-що споменахме, може да реши проблема.

Единственото решение за Мехмет, който е изключен от всички други възможности, които споменах, е да накаже и възнагради поведението. Тук отново глобите имат роля с разумните и приложими закони, които трябва да се полагат, те могат да глобят Мехмет с 50 лева за всеки боклук. Това наказание може да накара Мехмет да промени поведението си след няколко пъти.

Законът обаче е смислен и ефективен, ако се прилага. В противен случай това е просто лист хартия. Следователно, приложимостта на законите е ключовият фактор.

Но не е нужно да бъдем наказателни и негативни. Ние също можем да бъдем възнаграждаващи и позитивни. Например общината може да предложи определена сума за възнаграждение за събиране на определен брой отпадъци от междублоковите пространства или най чист блок, както има такова състезание започнато от кмета на район „Източен“. Но, мисля, че кмета тук е започнал отзад на пред или е нямал намерение Столипиново да е част от това състезание. По този начин със състезание изхвърлянето на боклук на земята може да бъде намалено без наказание, дори Мехмет може да събира боклука, хвърлен от други хора. Нещо повече, Мехмет стана добър човек!

Понякога няма нужда от законово наказание или награда. Защото социалният натиск дава насока на индивидите. Нека помислим за поведението при миене на ръцете след използване на тоалетната. Когато бързате, може би можете да си тръгнете, без да си измиете ръцете, обаче, ако в тоалетната има някой друг освен вас, дори фактът, че този човек ще ви види, може да ви накара да си измиете ръцете, макар и набързо. Защото немиенето на ръцете след използване на тоалетни е отвратително поведение. Ти знаеш това, но понякога е необходим малък социален натиск, за да го приложите на практика. Ако не си миете ръцете, няма да отидете в затвора. Разбира се, такъв социален натиск трябва да се използва по образован и правилен начин. В противен случай може да възникне бруталният натиск, който наблюдаваме в много социални области.

Най-силният социален натиск е да отделите няколко секунди, за да предупредите устно нарушителите за лошо поведение. Проучванията показват, че средно човек прави 12 стъпки, преди да изхвърли боклука си. С други думи, след като боклукът се появи в ръката на човек, околната среда се замърсява средно за 12 стъпки. Когато видите това, можете да се намесите учтиво. Любимото ми е да кажа на някой, когото съм виждал да хвърля боклук на пода: „Извинявай, изпуснал си нещо“, въпреки че зная, че е боклук. По този начин средата не е стресирана, защото никой не обича да бъде обвиняван открито.

Устойчивост на промяната на поведението

Да кажем, че един от тези, които преброихме, работи. От този момент нататък важното е това поведение да стане устойчиво. Не искаме Мехмет да не хвърля боклука на земята само за 1 месец. Той трябва да продължи да прави това до края на живота си. Следователно, както средата, така и правилата трябва да подкрепят продължаването на това поведение. Следователно, въпреки че е постигнат известен напредък, кампаниите и усилията трябва да продължат в дългосрочен план, за да се гарантира, че поведението е вградено в обществото като цяло.

Но това, за което говорим в тази статия, не е само за хвърляне на боклук на земята. Много поведения в обществото се извършват от някои хора, въпреки че очевидно вредят на околната среда, други хора и обществото като цяло. Подходите, за които говорим тук, могат да се използват като инструменти за промяна на всичко това. Това не са перфектни методи, но нищо няма да се оправи, когато не ти пука, помисли за това.

И помислете за това: Мехмет не е единственият, който прави това. Айше също го прави. Хасан също го прави. Анета и Владимир също го правят. В тази статия се фокусирахме само върху Мехмет и говорихме за най-малките части от няколко поведенчески теории. Но как да промените към по-добро поведението на хиляди хора от квартала? Как създавате специални послания за тях?

Leave a Reply