Какви са правомощията на районния кмет?

Иван Стоянов – кмет на район “Източен”

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация районните кметове изпълняват бюджета на общината в частта за района, организират “благоустройствени, комунални и други мероприятия“, отговарят за общинската собственост на територията на района (но не могат да се разпореждат с нея). Трябва да предоставят и услуги на гражданите и бизнеса, както и да водят регистрите на населението и за гражданското състояние.

Наред с това районните кметове имат и правомощия по Закона за МВР. Могат да задържат, обискират, да искат лични карти в случай на престъпление или някаква заплаха, докато дойде полицията.

Не могат обаче да контролират или да възлагат работа на фирмите, които чистят улиците и събират боклука, което изглежда комично.

Ако гражданин сигнализират кмета, че контейнерите за смет в района не се почистват редовно, той може само да звънне на пловдивски инспекторат и да подаде сигнал. Нещо, което може да направи всеки гражданин. Разликата е, че на кмета “вероятно” ще му обърнат повече внимание и работата ще се свърши по-бързо.

Личността на районния кмет е много важна. Той винаги може да си измие ръцете с това, че няма правомощия, както се случва в район “Източен”, най-вече с боклука в Изгрев и Столипинов. Въпреки, че е ограничени правомощия, районният кмет може да участник в политическите и благоустройствени процеси.

Има ли районът свой бюджет и как се разпределят парите

Средствата на районната администрация са част от бюджета на централната община, който се гласува от общинския съвет. Също така районите събират пари от услугите, които предоставят, както и от отдаването под наем на общинска собственост. Тези приходи обаче моментално отиват в общия бюджет, където след това се преразпределят и не остават на разположение на районната администрация.

Местните данъци и такси пък се събират от данъчната администрация на голямата община.

Може ли районният кмет да направи нещо, ако на улицата, на която живеете, или по която минавате, има дупки?

Поддържането на уличната инфраструктура се възлага от голямата община с обществена поръчка. Районните администрации не участват в избора на изпълнители. Не им възлага и директно работа.

Ако гражданин се обърне към районния кмет за това, че по дадена улица има дупки, районната администрация изпраща хора на място, които правят проверка и преценяват дали има нужда от ремонт. След това периодично могат да подават искане за ремонти на територията на целия район до кмета на града.

Може ли районният кмет да даде пари за детска градина или площадка?

При липсата на собствен бюджет за инвестиции, районните кметове не могат сами да решават дали и в каква инфраструктура в района да инвестират. Те не могат да дадат пари за нова детска градина, площадка или игрище. Но могат да поискат от общината да ги включи в бюджета за годината.

Това не става със специално подканяне и консултации от страна на централната администрация, а зависи от инициативността на районния кмет. Конкретните проекти се включват поименно в капиталовата програма на общината, която се приема заедно с бюджета.

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply