Започват трите благодатни месеца Реджеб, Шабан и Рамазан

Пловдивските мюсюлмани очакват с нетърпение свещените дни на говеене, които започват от утре 13.02.2021 и приключват след три месеца, а на финала ще се празнува Рамазан Байрам.

Filibeliler.com

Месец Реджеб
Първият от трите свещени месеци е Реджеб. Реджеб произлиза от думата „Терджиб”, която означава почит и уважение. През този месец Аллах опрощава греховете, въздава огромен севаб, и височки нива (степени) на тези, които държат оруч (говеене) и проявяват уважение към свещения месец.

Молитвен дом в Столипиново


За достойнствата на месец Реджеб в хадис-и шериф (послания на пророка Мохаммед(с.а.с)) се известява: „Реджеб е месецът на Аллах теаля, Шабан е моят месец, а Рамазан е месецът на моя юммет (моята общност)”. „Един човек за държания оруч в месец Реджеб-и шериф получава севаб (благодеяния) равен на тридесет години извършване на нафиле (допълнителен) оруч”. „Един човек, ако в месеца на Аллах теаля – месец Реджеб, премахне мъката и страданието на своя брат мюслиманин, Аллах теаля, ще му дари в Дженнета(Рая) Фирдевс(степен в рая) дворец голям, докъдето му виждат очите. Събудете се, съвземете се, проявете почит и уважение към месец Реджеб, за да окаже Аллах теаля почит и уважение към вас!” „В Дженнета има река, която се нарича Реджеб. По–бяла от мляко, по-сладка от мед. Който говее и един ден в месец Реджеб, на Къяметския (Съдния) ден Аллах теаля ще му даде вода от тази река”.

Омер бин Абдулазиз е повелил: „В годината трябва да се внимава за четири нощи, които трябва да се прекарат в ибадет. В тези нощи Аллах теаля разпръсква своя рахмет (милост). Тези нощи са: Първата петъчна нощ на месец Реджеб, петнадесетата нощ в месец Шабан, двадесет и седмата нощ на месец Рамазан и нощта на Рамазан байрям”.

Добрините и оруча държан в месец Реджеб почистват греховете. Eдно от имената на месец Реджеб е „Шехрул мутаххар“. Получил е това име, понеже е повод за почистване на греховете и извисяване на високи степени. Реджеб е месецът на тевбе (покаяние за греховете), почит и ибадет. Шабан е месецът на обичта и служенето. А Рамазан е месецът на близостта и благата.

Лентите по килима показват местата за спазване на дистанция

Реджеб е времето, в което се сеят семената, в месец Шабан се поливат, а в месец Рамазан се прибира реколтата. Т.е. това са трите свещени месеца, в които се сее, полива и прибира реколта. Всеки ще жъне това което е посял, т.е. ще получи възнаграждение според извършените дела и ибадети. Онзи който не е посял семената, когато дойде време за прибиране на реколтата много ще съжалява. – са посланията на ислямската религия, която се изповядва над 90% по етническите квартали под тепетата.

От молитвените домове съобщиха, че както през 2020г, така и през тази година, дори и през нормалните дни, на всички посетители се осигуряват маски и се спазват всички необходими противоепидемични мерки.

Екипът на filibeliler.com пожелаваме търпение на всички мюсюлмани, както в Пловдив, така и в цяла България. Надяваме се също така да са примерни с поведенията и начина живот не само през тези три месеци, но и през останалите 9 месеци на годината.

Фотографии: Селим Амед
Редактор: Абдулсамед Вели

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Подкрепите независимата журналистика във “Филибелилер” можете да направите дарение през PayPal

Leave a Reply