Столипиново приканва зам. кмета Тимчев да се извини…

Целят дебат по точка 17

Гражданско сдружение “Жители на Столипиново” с отворено писмо за изразите на заместник кмета на Пловдив – Анести Тимчев.

На 06.04.2023 година общинският съвет на град Пловдив гласуваха бюджет 2021-2028 и т.17 от дневния ред беше във връзка с бюджета за сметосъбирането и сметоизвозването, който не бе приет от мнозинството, заради неясноти и липса на прозрачност по точката.

По време на изказването си от трибуната, Анести Тимчев определи квартал “Столипиново” за Ромски.

От сдружение “Жители на Столипиново” публикуваха отворено писмо на страницата си във Фейсбук, като го призовават да се извини. Между другото върви кампания за водене на дело за същото, организирано пак от сдружението.

Публикуваме отвореното писмо без редакторска намеса

До заместник кмета
на община Пловдив – Анести Тимчев

Отворено писмо

от сдружение “Жители на Столипиново”

Уважаеми г-н Тимчев,

С настоящото отворено писмо бихме искали да изразим своето безпокойство и несъгласие по повод на изказванията ви във връзка с боклуците в квартал Столипиново от трибуната на общинския съвет на 06.04.2023г., които станаха публично известни във вашето изказване. Като определихте целият квартал "Столипиново" за "Ромски".

Квартал Столипиново е български, а не “Ромски”, както го назовахте Вие и се намира все още в пределите на РепубликаБългария. В него живеят “Турци”, “Роми” и “Българи”. Както знаете, позицията ви като заместник кмет на общината е един от най-важните и влиятелни политически позиции в града, който има задължението да представлява и да защитава интересите на всички жители в общината. Затова сме изключително разочаровани да чуем, че във вашето изказване сте използвали неподходящ и дискриминационен език, като сте наричали различни групи хора с дискриминационни и недопустими думи. Такива изказвания насърчават расизма и ксенофобията, които са в противоречие с основните ценности на нашето общество и на Европейския съюз.

Вярваме, че като заместник кмет на общината вие сте съгласни, че всички жители на общината заслужават уважение и равно третиране, независимо от техните етнически, религиозни или културни характеристики. Затова, бихме искали да ви призовем да се извините публично за използването на дискриминационен език и да потвърдите ангажимента си за защитата на правата и свободите на всички граждани на общината.

Надявам се, че ще вземете под внимание нашите опасения и че ще предприемете необходимите стъпки, за да осигурите, че подобни случаи няма да се повтарят в бъдеще.

С уважение, "Жителите на Столипиново"

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply