Неочаквано приключение в търсене на инкасатор на В и К – Пловдив

Главения редактор на медията ни споделя необичайната история, която изживя днес в сградата на ВиК-Пловдив.

Ето какво е било преживяването на главния редактор на Филибелилер:

Докато търсех инкасатора, отговарящ за водомера на апартамента ми, бях изправен пред липсата на ясни табели и информация. Това ме подтикна да обикалям от сграда на сграда в опит да открия правилната.

Вземайки нещата в свои ръце,  след близо 15 минути намерих сградата на инкасаторите във ВиК-Пловдив. Изненадата беше, че табелата район “Изток” не предоставяше ясна информация за локацията на обикновения гражданин.

Когато изкачих стълбите, три жени седяха на столове, а до тях маси и ме гледаха с високомерни погледи със запалени цигари в ръка. Неочакваната ситуацията ме кара да размишлявам, дали не съм объркал сградата с някоя механа.

Попитах ги къде мога да намеря инкасатора, а една от тях ме попита за адреса: чу се заповеден женски глас от стаята да изчаквам на коридора. Това ме накара да се ядосам, защото нямаше как да дишам цигарения дим на коридора на чакалнята и започнах да им се карам и напуснах сградата. Това изживяване ме накара да се замисля за важността на отношението към клиентите и начина, по който ни обслужват институциите.

След като напуснах ВиК-Пловдив, се свързах с техния колцентър по телефона, за да споделя своите преживявания. А реакцията беше интересна и отразява сложността на ситуацията, като каза, че нямало как да се докаже, че там някой е пушел. Разговорът ми с тях ме накара да се замисля за възможностите за подобрение и по-добра комуникация между институциите и гражданите.

Накрая, аз се осмелих да заявя, че “гарван на гарван око не вади” и че няма да спра да потърсвам решение за подобни ситуации. Това изживяване ме научи, че медиите имат важна роля да подчертаят тези преживявания и да превърнат предизвикателствата в възможности за подобрение.

Моят опит в сградата на ВиК-Пловдив ме вдъхнови да разгледам по-задълбочено взаимодействието между обществените институции и гражданите. Надявам се, че тази история ще ви вдъхнови да продължите да разглеждате възможностите за подобрение в нашия общ живот.

В заключение бихме искали да припомним на ВиК служителите, че

Чл. 56. от ЗЗ (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.

(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.

Leave a Reply