От днес Столипиново с безплатен интернет


От днес по проект на Министерство на образованието, в кв.Столипиново, се прекарва мрежа за WiFi. Тя ще бъде налична за 3 месеца, за да могат децата да я използват за дистанционно обучение.
За целта техници от VİVAKOM работят на територията на квартала.
Нека им осигурим спокойна работа и да оказваме съдействие, ако е необходимо!

Новината ни е предоставена от Милко Стоянов – Образователен Медиатор в НУ”Кирил Нектариев”.

В понеделник ще ни бъде предоставена по подробна информация и ще ви я споделим по план, къде ще бъдат монтирани мрежите.

Автор: Абдулсамед Вели

Leave a Reply