Бедняк с Абсцес на черен дроб е настанен с благодарение на…

Екип на сдружение “Жители на Столипиново” и Здравните медиатори настаниха болния в хирургиите на Пещерско Шосе

Здравните медиатори от дясно на ляво:Мевлян, Никола и Митко.

Семейството на болният с Абсцес на черен дроб се обърнаха за помощ към сдружение “Жители на Столипиново” да се събере сумата от близо 2000 лева за заплащане на здравните осигуровки на Юлиян Иванов (31г.), тъй като се нуждаел от спешна операция.

Юлиян е семеен с 5 деца, но само преди няколко месеца остава без подслон, след като става жертва на подпалените боклуци затрупани в близост до къщата му, който огънят изпепелява до основи къщата му.

Макар болен и безработен, остава да живее в пепелта и без покрив. От близо месец обаче болките му стават неиздържими и сестра му го прибира у тях, а през това време тя наема майстор, който да пооправи поне покрива на къщата му. Майстора ги зарязва и бяга за Германия.

Здравните медиатори научават за болния от започнатата кампания и поемат ангажимента да настанят за лечение болният, като се възползват от Проект на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г

Ето какво гласи този проект:

С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 17 на Министерския съвет от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес се правят промени, с които се цели синхронизиране на нормативната уредба и практика със социалното подпомагане, която е насочена към подобряване на системата за социална закрила на най-уязвимите групи.

Предложенията са основани на анализ на действащата нормативна уреда и натрупания от Агенцията за социално подпомагане практически опит. Те са с оглед предприемане на действия за подобряване качеството на предоставяните услуги и оптимизиране дейността на Агенцията.

Сдружение “Жители на Столипиново” през това време възобновява кампанията за набиране на средства от дарители, за да се ремонтира покрива и част от къщата на семейството на тежко болният. 

За желаещите да подкрепят кампанията за ремонт на покрива на седем членното семейство могат да звъннат на 0878/605-287 или да направят дарение чрез PayPal: filibeliler.com@gmail.com или банков превод

Титуляр: Abdulsamed Veli

İBAN: LT41 3250 0514 2274 1251

BİC: REVOLT21

Основание: Za Yulian İvanov

Leave a Reply