Сигнал за пукнатина на блок от ул. Сокол

Редакцията ни получи снимки от граждани, че в резултат от земетресението преди малко, по калкана на бл. 246 се виждат пукнатини.

Това ще наложи държавна инспекция за конструктивната цялост.

Съобщавайте ни за други щети.

Допълнение: Както “Филибелилер” първи съобщи, бл. 246 има паднала мазилка и видими пукнатини. Колегите от Glas.bg, са взели интервю от районния кмет пристигнал на място:

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Leave a Reply