Сравнителен анализ на кандидатите за кмет на район “Източен: Подходи към проблемите в квартал “Столипиново”

Споделяме Ви сравнителен анализ на кандидатите за районен кмет на “Източен”, с които по рано проведохме интервю и споделихме с нашите читатели.
Бяхме изпратили всички въпроси на останалите кандидати, които мълчаливо отказаха да отговорят. Причините, дали са в това, че нямат никакви планове или желания да работят за развитието на квартал “Столипиново”, оставям да преценят самите читатели.

През последно време се забелязва, че почти няма и такава навалица от мераклии политици да се въртят в квартала, което ни довежда до мисълта, че откакто икономическото състояние на жителите на Столипиново се повиши след огромната емиграция към западна Европа и купуването на гласове остана в историята.

Тримата кандидати, които отговориха на въпросите на медията ни помогнаха на избирателите да се запознаят с техните планове, как биха решили най-наболелите проблеми на квартал Столипиново.

Оказа се, че съществуват три демократични партии, трима кандидати, които се стремят да работят за промяна на начина на живот в този квартал, който квартал през последните години след настъпването на демокрацията беше свещеното място за местните политици, където си изчистваха греховете. Тук в кватала си измиваха изцапаните с човешки съдби души. С лъжи и манипулации, набедявания и клевети викаха “ВИЖТЕ ДЖАМБАЗИНА”, за да отвлекат вниманието на мнозинството от несвършрните обещания.

Нека припомним, кои бяха кандидатите, които по-рано представихме на наште читатели”
1 . Борислав Матеев от ПП/ДБ с бюлетина 66
2. Яшар Асан от ДПС с бюлетина 57
3. Ерол Садъков от Браво,Пловдив с бюлетина 36

– Каква е вашата мотивация да станете кмет на район Източен и да работите за подобряване на живота на хората там?

Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБМотивиран от нереализирания потенциал на район “Източен” и възможностите за подобряване на живота на хората там.
ДПСИма дългогодишен опит и пряк свидетел на проблемите в Столипиново, желание за създаване на ред и законност в квартала.
Браво,ПловдивИма опит като зам.-кмет и желание за продължаване на решаване на проблемите в района, с подкрепа на движение “Браво, Пловдив”.
-Какви са вашите планове и приоритети за развитието на квартал „Столипиново“ и целия район?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБНасочва вниманието си към подобряване на инфраструктурата и чистотата в квартал “Столипиново”. Те се стремят към подобрение на уличната и сградна инфраструктура, както и създаването на обособени паркови и социални пространства. Осигуряването на достъп до качествено здравеопазване, включително специални програми за профилактика, също е важен приоритет. Образованието и ограмотяването на населението, особено децата, е от съществено значение, и те насърчават училищата да бъдат достъпни за всички ученици.
ДПСФокусира се на подобряване на чистотата и инфраструктурата в квартал “Столипиново”, с акцент върху контрола на почистващите фирми и гражданите. Те също желаят да превърнат квартала в “зелен квартал” с множество зелени площи, детски площадки и места за отдих и разходка. Демократичната интеграция и участие на жителите в процесите на вземане на решения са също важни приоритети.
Браво,ПловдивФокусира се на инфраструктурата и зелените площи в район “Източен”. Те насърчават обособяването на нови паркове, градини и зелени пояси в целия район. Също така, те подчертават важността на решаване на проблемите с инфраструктурата в кварталите “Каменица” и “Изгрев”, като подчертават необходимостта от внимание към междублоковите пространства и мобилността.
– Как ще се справите с социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправен квартал Столипиново?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБсе обръща към работа в сътрудничество с гражданите и използването на ресурсите рационално. Те подчертават важността на внимание към здравето, образованието и възможностите за бизнес и иновации. Също така, те се ангажират да бъдат близо до гражданите и да работят за подобрение на квартала с тях.
ДПСпоставя акцент върху образованието и професионалната квалификация на населението, както и на сътрудничеството с бизнес сектора за създаване на работни места. Те се ангажират с подпомагане на гражданите да получат професионална квалификация и да работят законно. Осигуряването на социални бонуси и възможности за развитие на работниците в общинските предприятия е също важен аспект.
Браво,Пловдивпланира да състави екип от експерти и да проведе срещи в микрорайоните, като се насочи към най-належащите проблеми и стъпки за тяхното решаване. Техният подход изглежда по-общ, но те се ангажират със сериозни усилия за решаване на проблемите.
Какви са вашите предложения за подобряване на образованието, здравеопазването и инфраструктурата в района?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБ-Създаване на “здравна къща” за предоставяне на определени безплатни медицински услуги.
-Профилактични програми за предотвратяване на заболявания.
-Подобрение на инфраструктурата с ремонт на улици и тротоари.
-Създаване на зелени площи и места за социални и културни дейности.
ДПС-Заличаване на незаконни сметища и редовно почистване на квартала.
-Облагородяване на междублоковите пространства и създаване на зелени площи и детски площадки.
-Инфраструктурни подобрения, включително поставяне на асфалт по компрометираните улици и поставяне на светофари на входните артерии на квартала.
-Развитие на професионалното образование и насърчаване на партньорства с институции.
Браво,Пловдив-Гарантиране на 100% достъп до образование за всички деца.
-Работа с родителите и програми за семейства с ученици, които имат финансови трудности.
-Подобрение на инфраструктурата чрез различни национални и европейски проекти.
-Социализация на брега на река Марица в рамките на града.
– Как ще насърчите участието на гражданите и обществените организации в процеса на вземане на решения и управление на района?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБ-Формиране на граждански съвет от компетентни граждани за двустранна комуникация с администрацията.
-Регулярни срещи, на които се обсъждат актуални проблеми и предлагат решения.
-Постоянна обратна връзка относно работата и решенията на администрацията.
ДПС-Създаване на Районен съвет по етнически и демографски въпроси в квартала и района.
-Включване на различни заинтересовани страни в съвета, включително представители на общината, училищата, полицията и гражданския сектор.
-Публични приемни дни на кмета и заместниците му извън сградата на районната администрация.
Браво,Пловдив-Работа в тясно сътрудничество с компетентни неправителствени организации.
-Редовни срещи по райони и допитвания по важни въпроси за кварталите.
-Ежедневен диалог с гражданите за успешно управление.
– Как планирате да се справите с проблема с боклука и каква стратегия ще приложите, за да подобрите състоянието на чистотата и хигиената в квартал Столипиново?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБ-Увеличаване на броя и оптимизиране на контейнерите за смет.
-Въвеждане на механизъм за контрол и превенция на нерегламентирани депа за отпадъци.
-Подобряване на инфраструктурата и създаване на облагородени площи за мотивиране на жителите да поддържат чистотата.
ДПС-Предлага промяна в наредбата за събирането на боклук и почистването в кварталите.
-Гъвкавост при комуникацията с общинските служителите и фирмите, отговорни за събирането и облагородяването.
-Делегиране на правомощия на районната администрация за контрол и управление на проблема с боклука.
Браво,Пловдив-Активна роля като медиатор и създаване на работни групи с представители на местните общности.
-Засилване на контрола и налагане на санкции за хората, които замърсяват.
-Повишаване на осведомеността и съзнателността на жителите относно проблема.
-С какви мерки ще подкрепите реновацията и подобряването на Жилфонд апартаментите, за да осигурите достойно и сигурно жилище на техните обитатели?
Кандидат-кметМотивация и цели
ПП/ДБ-Силно сътрудничество между различни ведомства, за да се координират и улеснят логистичните процеси за реновация и подобряване на блоковете.
-Търсене на целево финансиране от различни източници като МРРБ, ЕС и Община Пловдив, за да се извършат задълбочени реновации на сградите.
ДПС-Търсене на финансиране от различни източници като МРРБ, ЕС и Община Пловдив за отводняване, подмяна на тръбите и реновация на общите части на блоковете.
-Инвестиране на средства, получени от наемите, за основни почистващи и поддържащи дейности, които да спрат течовете и поддържат блоковете в по-добро състояние.
Браво,Пловдив-Извършване на необходимите ремонти и реновации на блоковете, включително отводняване и конструктивен преглед.
-Предлага също възможност за наемателите да закупят жилищата си на преференциални цени след като проблемите с жилищата бъдат решени.

Публикацията не е рекламен материал

Leave a Reply