Да опознаем, кандидатите за кмет на район “Източен” – Яшар Асан(ДПС)

Филибелии започна рубриката “Да опознаем районния кмет на Източен“. Изпратихме на почти всички кандидати въпросите, с които успяхме да се свържем. Голяма част от тях все още не са потвърдили, дали ще ни отговорят. Първият, който ни отговори за сега е Яшар Асан от ДПС.

Яшар Асан

Каква е вашата мотивация да станете кмет на район Източен и да работите за подобряване на живота на хората там?

Здравейте, казвам се Яшар Асан и съм на 57 години. Много от вас ме познават и  като Джуги. Цял живот живея и работя в Столипиново, горд съм че съм столипиновец. Пряк свидетел съм на всичко онова, което се случи с нас от квартала, през последните 30 години, въпреки че ние построихме България и дадохме своите най-хубави години в тежък труд за родината, ние бяхме първите изгонени от работа, семействата ни се разбиха, образованието напълно пропадна, бяхме въвлечени в различни конфликти и опасни ситуации. Живеехме без причина без ток, кварталите ни се превърнаха в незаконни, съседите и институциите се обърнаха срещу нас. През 2003 година, отвори врати кооперативен пазар „Столипиново“, с него се опитах да покажа, че в Столипиново може да има ред и законност и до голяма степен успяхме заедно да го докажем. Въпреки това проблемите продължаваха да се натрупват и разбрах следното: Без районен кмет и екип, който се интересува за квартала, нищо не може да бъде постигнато. Нужен е синхрон между гражданското общество, районното и голямото кметство, и общинският съвет. Ние трябва да покажем, че сме тук и сме част от Пловдив и район Източен. Не мога да позволя моите съграждани, деца, внуци, роднини, съседи и приятели, да живеят по такъв начин и несигурни за бъдещето си. Да имаме кмет на  Район Източен не е самоцел, а част от това да сме сигурни, че ще имаме нормални условия за живот в Европейска България в 21-ви век.     

Какви са вашите планове и приоритети за развитието на квартал Столипиново и целия район?

Кв. Столипиново е неизменна част от район Източен, свидетели сме, че проблемите на Столипиново се пренасят и в съседните квартали – Изгрев и Гладно Поле. Жителите на Столипиново си мечтаят за инвестиции и подобрения, като тези в квартал Каменица. В кв. Столипиново има много натежали проблеми, които трябва да се решават постепенно, с конкретни мерки и решения. Всичко е възможно, ако наистина има екип, който се интересува от проблемите на квартала и разбира, че това са проблеми на целия район. На първо място да се подобри чистотата в кв. Столипиново. Това ще стане с налагане на контрол над почистващите фирми, лицата, които изхвърлят отпадъци извън квартала и разбира се, гражданите, които нарушават наредбата на общината и изхвърлят боклука извън регламентираните места. За да се случи това, трябва да се осигурят достатъчен брой контейнери, които да отговарят на нуждите на квартала. Искам да си представя Столипиново, като зелен квартал, близо до река Марица, с множество детски площадки, места за отдих и разходка. Ние имаме дадености, за които други квартали биха ни завидяли. Във почти всеки друг квартал в Пловдив има множество културни мероприятия и фестивали, но това липсва в Столипиново и Изгрев. Трябва да подпомогнем културата и да покажем, че ние сме отворено, безопасно и отговорно място, за всякакви културни мероприятия и развлечения. Чрез районен съвет по етнически и демографски въпроси, бих искал да включва гражданите и институциите в един своеобразен диалог, благодарение на който да се намират решения за проблемите в кварталите. Училищата в нашите квартали трябва да предлагат гъвкави извънкласни дейности, с които да мотивират ученици, учители и родители за съвместна работа, също така трябва да подпомогнем средните училища за откриване на професионални паралелки. Населението без основно образование, трябва да се стимулира през инициативи на районното кметство да продължи своето образование. Важен за мен приоритет е обхващането на инвестиции в Източната промишлена зона и Изгрев, с което да се осигурят добре платени работни места, близко до кварталите. Искам да говоря повече за нормален начин на живот в Столипиново и Изгрев, който да се постигне чрез контрол, подобрена инфраструктура, чистота, зелени площи, детска и спортна инфраструктура и култура. Това ще обогати нашия район и хората ще започнат да мислят за него по друг начин.

Как ще се справите с социалните и икономическите предизвикателства, пред които е изправен квартал Столипиново?


Виждаме множество пречки от страна на големия бизнес да започне да наема хора от кв. Столипиново. Често се използва липсата на средно образование, документ за квалификация и невъзможността да се работи на сменен режим, като извинение за отказ от наемане на жители в Столипиново. Необходимо е да се осигури получаване на професионална квалификация за всички жители, които практикуват дадена професия или занаят, но нямат документ за правоспособност. Това може да стане с курсовете към „Бюрото по труда“ или сключване на договор с фирми, които да предложат договори с обучение за професия. Това ще позволи на голяма част от населението да работи законно и да се развива по всякакъв възможен начин. Друг голям проблем е липсата на осигуровки и личен лекар, което води до висока такса за издаване на медицинско свидетелство за започване на работа. Трябва съвместно с бизнеса, общината и НПО сектора, да се търси решение за този проблем.Трябва да се спомене, че в Изгрев и Източен се намира една от големите промишлени зони в Пловдив. Съвместно с голямата Община, трябва да се търсят инвеститори, които да създадат привлекателни и гъвкави работни места за жителите на квартала. Болна тема за мен е състоянието на работниците в ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“, които за минимални заплати, трябва да поддържат целия град чист и облагороден, с изключение на кварталите, в които живеят. На работниците в общинските предприятия, трябва да се повишат заплатите с поне 20%, да се предложат социални бонуси, като ваучери за храна и безплатни транспортни карти, безплатни медицински прегледи, възможност за професионална квалификация и развитие в самите предприятия. Изгрев и Източна промишлена зона могат да бъдат привлекателни места за сериозни инвестиции, от страна на бизнеса, с което да се създадат добре платени работни места, близо до Столипиново.

Какви са вашите предложения за подобряване на образованието, здравеопазването и инфраструктурата в района?


След изчистване и заличаване на незаконните сметища, и осигуряване на редовно и качествено почистване на квартала, е необходимо започване на облагородяване на междублоковите пространства и свободните места в квартала, със зелени площи и детски площадки. За съжаление, Столипиново е едно от най-сивите места в Пловдив, почти без зелени площи и място за игра. Въпреки незаконното строителство, трябва да се намери начин за полагане на асфалт или чакъл по компрометираните улици. Възможно е приемане на нов ПУП на квартала, който да отговаря на реалността. Голям проблем е липсата на осветление, пешеходни пътеки и легнали полицай в квартала. За съжаление трябва да признаем, че голямата популация от улични кучета, липсата на осветление и бързото шофиране, правят Столипиново не достатъчно безопасен, особено в късните часове. По входните артерии на квартала трябва да бъдат поставени и светофари.Образованието е много наболяла тема. Една част от училищата в районна създават функционално неграмотни млади хора. В район Източен, липсват професионални паралелки в средните училища, а професионалните гимназии се намират далеч от кв. Столипиново и кв. Изгрев. В училищата трябва да се въведат професионални паралелки, които да отговарят на желанието на учениците и живущите в квартала: фризьорство, шивачество, гримьорство, дърводелство, металообработване, фото и видеозаснемане и д.р. Вярвам, че интеграцията на децата от малцинствата може да стане с неформални мероприятия и срещи с другите деца. Училищата в района трябва да си комуникират по-добре и да правят повече неща заедно. Нужни са и повече извънкласни дейности, които да включват учители и родители. Районното кметство трябва да започне инициативи за включване на хора без основно образование до курсове и програми за продължаване на образованието, само така ще се постигне устойчивост. Здравеопазването е пряко свързано с икономическата активност на населението, ако хората не работят и не плащат осигуровки, те нямат достъп до личен лекар и лечение. Това е един омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне. От няколко години има интерес от студенти на МУ – Пловдив, които завършват и търсят възможности за практикуване, в кв. Столипиново. Този процес трябва да се формализира и да се търсят възможности за партньорство. Липсата на голяма болница в квартала или кабинети, които работят след 18:00, също е проблем и трябва да се намери решение. Това всичко може да се случи чрез партньорство между институциите.

Как ще насърчите участието на гражданите и обществените организации в процеса на вземане на решения и управление на района?

Краткият отговор е създаване на Районен съвет по етнически и демографски въпроси. Подобни съвети трябва да има във всяка една община и област, често ги има, но само на хартия. Пловдив може да има такива съвети на районен принцип, които да обхващат най-важните теми и въпроси на база район. Проблемите в Столипиново не са проблем само на столипиновци, а на целия град и на всички други квартали в район Източен. Районният съвет ще обхваща най-важните елементи, които са отговорни за развитието и сигурността в района – зам.кметове на район Източен, представител на социалните и образователните институции от голяма Община, представители на ОП „Чистота“, директори на училищата в района, представители на полицията, представители на гражданския сектор и жители на квартала. Разбира се, този съвет няма да бъде платен за участниците в него! Той трябва да се сформира поне веднъж месечно. Също така кмета или заместниците му, трябва да имат приемен ден в Столипиново (и другите квартали) извън сградата на районна администрация, поне веднъж седмично. Свидетели сме на много спечелени проекти и направени инвестиции, използващи името на кв. Столипиново, за съжаление, жителите на Столипиново не получават достатъчно информация, как може да се възползват от услугите на проектите. Точно отворените приемни и районните съвети по етнически и интеграционни въпроси, биха подпомогнали този процес.      

Как планирате да се справите с проблема с боклука и каква стратегия ще приложите, за да подобрите състоянието на чистотата и хигиената в квартал Столипиново?

Необходимо е ОБС да приеме нова наредба за събирането на боклука и почистването в кварталите, където видимо има проблеми, като концентрация на незаконни сметища и постоянни сигнали. Подобна промяна в наредбата ще позволи гъвкавост при комуникацията с ОП „Чистота“ и фирмата подизпълнител. Също така трябва Голямата община да делегира допълнителни правомощия на районната администрация за контрол на сметосъбирането и облагородяването. Знаем, че голяма част от служителите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ са жителите на квартала, трябва да се пренасочат бригади на двете предприятия, само за работа в квартала, който представлява голяма площ от район Източен. Много важен е контролът и санкиционирането на нарушителите от квартала и вътрешните замърсители. Това трябва да стане в синхрон с Общинска охрана, Общинска полиция и Инспектората. Незаконните сметища трябва да се изчистят и премахнат, а на тяхно място да се създадат облагородени площи – градини, паркове, детски площадки или регулирани паркоместа. За да има нормално сметосъбиране трябва да бъдат поставени контейнери, пропорционално на броя входове, къщи и живущи във всеки подрайон.Може в момента да изглежда, като далечна мечта, но улиците в Столипиново трябва да се мият. Повишаването на хигиената ще гарантира, че нашите деца ще израстват здрави.

С какви мерки ще подкрепите реновацията и подобряването на Жилфонд апартаментите, за да осигурите достойно и сигурно жилище на техните обитатели?

Това е, може би, най-болната тема в нашия квартал. Мнозинството от нас живеят в застрашителни живота условия.Въпреки, че хората си плащат редовно наемите, данъците и таксите, начина на живот заплашва тяхното здраве и живот. Трябва да се търси целево финансиране от МРРБ, ЕС и Община Пловдив, с които да се отводнят избените помещения, да се подменят тръбите, да се реновират общите части и в някой момент, тези жилищни блокове да бъдат санирани и подсилени в основите си. Това е процес, който трябва да се извърши поетапно и ще струва голяма сума. Въпреки това, ако има политическа воля, може да се намерят нужните средства. През това време със средствата получени от наемите, трябва да се направят основни почистващи и подкрепящи дейности, които поне отчасти да спрат течовете и да реновират общите части. Най-простата система от действия е, парите от наеми, да се реинвестират в самите блокове. ОП Жилфонд, заедно с район Източен, може да осигури охрана и работници поддръжка за част от тези блокове, за да може да се реагира веднага при неотложен ремонт или авария. Също така, трябва да се приеме и наредба, която при възможност, да улесни сегашната, ако някой от дългогодишните наематели, има желание да закупи жилището, в което живее. В момента процесът е по-бавен и сложен, отколкото трябва да бъде.

Всички права запазени: Филибелилер.
Позволява се препечатване само с упоменаване на източника и онлайн препратка.

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.